T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Kabataş Erkek Lisesi

İrlanda´nın Ankara Büyükelçisi Okulumuzda

 İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Kabatas Uzak Doğu Asya & Dünya Kulübü işbirliği ile okulumuzda etkinlik düzenlendi. İrlanda Ankara Büyükelçisi Brendan Ward, İrlanda ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında öğrencilerimize seminer verdi. Ayrıca ülkesindeki eğitim fırsatları hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi. Büyükelçi'nin ziyareti sırasında kendisine Çanakkale Savaşı döneminde Kabataş Erkek Lisesi'nde okuyan birçok öğrencinin cepheye gittiği, Vatan'ın selameti için bazı öğrencilerimizin şehit düştüğü ve  okulumuzun bahçesinde şehit öğrencilerimizin hatırasına dikilen Çanakkale Şehitler Anıtı'nın yer aldığı anlatıldı.

Okulumuzun kurucusu olan Sultan II.Abdülhamid Han'ın babası Sultan Abdülmecid'in  İrlanda Büyük Kıtlık döneminde İrlandalılara yardım etmesinden de bahsedildi.

İrlanda Ankara Büyükelçisi Brendan Ward, seminer esnasında  Çanakkale Savaşı'ndan dolayı İrlanda ve Türkiye arasında gelişen dostane ilişkilere de değindi.

Müzik öğretmenimiz Ali Salih Köse ve öğrencilerimizden Selin Ünal ile Deniz Coseion etkinlikte iki şarkı seslendirdi;

1. İrlanda Büyük Kıtlık'ta hayatını kaybedenlerin hatırasına ".Fields of Athenry" şarkısı

2. Çanakkale'de şehit düşen askerlerimizin hatırasına "Çanakkale Türküsü"

Büyükelçi, şarkıyı seslendirip eşlik edenlere hayranlığını şu şekilde ifade etti: "İrlanda dışında dinlediğim  en güzel Fields of Athenry şarkısı budur..."

Büyükelçiye, Projenin 3 maddesi  kapsamında İrlanda Büyük Kıtlık'da hayatını kaybeden İrlandalılar ve Çanakkale'de savaşıp evlerine geri dönemeyen İrlandalı askerler ve Kabataş Erkek Liseli öğrenciler hatırasına yapılan ağaç bağışı belgesi sunuldu. Bunun yanında Projenin 14.maddesi çerçevesinde kardeş okul anlaşması için destek talebini içeren mektup da takdim edildi.

3. Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları boyunca Kabataş Erkek Lisesi cepheye sayısız öğrenci ve öğretmen göndermiştir. Bütün son sınıf öğrencileri Balkan ve Çanakkale savaşlarına katıldıkları için 1913 ve 1916 yıllarında okul hiç mezun verememiştir.

Kurtuluş Savaşına ise hemen hemen her öğretmen ve öğrencinin katılmasından dolayı 1919 - 1923 yılları arası okul sadece 5 mezun verebilmiştir. Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden bazıları, vatanın bağımsızlığını korumaya çalışırken şehit düşmüştür ve şehitlerin anısına okul bahçesinde bir anıt yapılmıştır.

Kabataş Şehitler Anıtı, önünde her yıl vatanın selameti için hayatını feda eden Kabataş şehitlerimizi anmak için tören düzenlenmektedir.

Kore ve Japonya'da ki şehit ve gazileri anarken, tarihimiz boyunca şehit ve gazi olan bütün herkesi saygı ve minnetle hatırlamayı amaçlıyoruz.

14. Kardeş Okul işbirlikleri, öğrencilerin çevrelerinde ki dünya hakkında bilinçlerini geliştirir ve hayat değiştiren eğitim fırsatlarını canlandırır.

Dünya genelinden liselerle, dostluk, karşılıklı anlayış ve kültürel farkındalığı geliştirmek adına kardeş okul anlaşmaları imzalamayı amaçlıyoruz.

İRLANDA BÜYÜK KITLIK (1845 – 1852)

İrlanda'da arazinin tamamı, o yıllarda çoğu İngiltere'de yaşayan 10 bin kadar İngiliz toprak sahibinin elinde idi. Bu topraklar, 600 bin İrlandalı çiftçiye kiralanıyordu.

1845'lerde Avrupa'nın çoğu memleketlerinde olduğu gibi İrlanda'da da büyük bir kıtlık yaşanıyordu. Kıtlık, İrlanda tarihinin en mühim hâdiselerindendir. "Patates Kıtlığı" diye anılır. Zira İrlanda'nın temel gıdası olarak bilinen patateslerin, Amerika'dan sızan veya sızdırılan phytophtera infestans adlı zehirli bir mikroskobik mantardan zehirlenmesi üzerine çıktı. Bu sebepten 1845'te mahsulün üçte biri yok oldu. Ertesi sene bu kayıp %90'a ulaştı.

Aç halk, tohumları yemek zorunda kalınca, 1847, kıtlığın zirve yılı oldu. İthal tohumların kullanıldığı ertesi sene de mahsulün yarısı heba oldu. Kıtlık 1851'de bitti ise de, halkın çoğu öldü veya Amerika'ya göç etmek mecburiyetinde kaldı. Böylece 8 milyonluk nüfus, 5 milyona geriledi. Muhacirler bir daha geri dönemediler; ama geride hüzünlü hikâye ve hâtıralar bıraktılar...

OKULUMUZUN KURUCUSU SULTAN II.ABDÜLHAMİD HAN'IN BABASI SULTAN ABDÜLMECİD'İN İRLANDALILARA YARDIMI

Kendisinden böyle bir talepte bulunulmadığı hâlde, cömert ve müşfik Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid, İrlanda'ya 10 bin pound yardım göndermeyi kararlaştırdı. Bu, Osmanlılara dünya çapında itibar kazandıran büyük bir jestti.

İngiltere o devirde dünyanın en zengin memleketlerinden birisi olduğu hâlde, Kraliçe Victoria bile, İrlandalı teb'asına Sultan'dan daha cömert davranmamış; sadece 2 bin pound verebilmişti. Üstelik Londra, itibarını korumak adına, Osmanlı hükûmetinden, yardımın bin pounda indirilmesini istedi. Bunun üzerine padişah, bin pounda ilaveten, erzak, ilaç ve tohum dolu üç yelkenli gemi gönderdi.

O zamanlar İrlanda, Büyük Britanya'nın sömürgesi pozisyonunda idi. İngiliz hükûmeti, Osmanlı yardım gemilerinin Dublin limanına yanaşmasına müsaade etmedi. Bunun üzerine gemiler 30 mil uzaktaki Drogheda limanına yanaştı. Yükünü burada indirdi.

Osmanlı hükûmetinin, herhangi bir bağının olmadığı 4000 km uzaktaki İrlanda'daki insanlara yardım elini uzatması nasıl tarihte benzerine az rastlanacak derecede alicenaplık ise; İngiliz hükûmetinin, kendi hâkimiyeti altındaki beldeye yardımı engellemesi de, o nisbette hayreti muciptir!..

ARMADAKİ AYYILDIZ

Osmanlı Sultan'ına, İrlanda asilleri ve halkının gönderdiği teşekkür mektubu, bugün Topkapı Sarayı arşivindedir. Bu mektupta hülasa olarak şöyle deniliyor: "Aşağıda imzaları bulunan biz İrlanda asilzâdeleri ve halkı, Majesteleri [Sultan Abdülmecid] tarafından, acı çeken kederli İrlanda halkına gösterilen cömert hayırseverlik ve alâkaya en derin minnetlerimizi hürmetle takdim eder; İrlanda halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve acısını dindirmek üzere cömertçe yapılan bin sterlinlik bağış için teşekkürlerimizi arz ederiz."

İrlandalılar, kendilerine millerce uzaktaki Osmanlıların bu iyiliğini unutmadılar. 1919'da kurulan Drogheda futbol kulübünün amblemine ay-yıldız koydular. Ayrıca 2006 senesi Mayıs ayında, kuruluşunun 800. yıl dönümünü kutlayan Drogheda Belediyesi, bu hâdisenin hâtırasını yaşatmak adına, 150 sene evvel yardımı getiren Osmanlı denizcilerinin misafir edildiği o zamanki belediye binasının duvarına  (şimdiki Westcourt Oteli) bir şükran plaketi taktırdı. Bu plaketteki 3-5 satır, ciltlerle anlatılabilecek insanlık tarihini, birkaç cümle ile özetleyen bir alicenaplığı ifade eder.

Merasimde, Drogheda Belediye Başkanı Alderman Frank Goddfrey, şehir ambleminde de yer alan hilâl ve yıldıza dikkat çekerek, "Şükran plaketi, iki ülke insanlarının dostluk sembolü olacaktır ümidindeyim" dedi. Kıtlık ve Açlık Müzesi Müdürü de, Türk halkına ve Osmanlı Devleti'ne minnettar olduklarını vurguladı.

İRLANDALILARIN LOZAN ANLAŞMASINDA BİZİ DESTEKLEMESİ

Rivayet olunur ki, Türk şair ve diplomat Yahya Kemal Beyatlı, 1923 Lozan Müzâkereleri sırasında Avrupalı delegelerin menfi tavırlarına mukabil, İrlandalı bir delegenin Türk heyetini desteklemesine hayret etmiş; fırsat bulup sebebini sorduğunda, "Benim gibi her İrlandalı buna mecburdur. Biz açlık ve kıtlıktan kırılıp, ölümle boğuşurken diğer Avrupalılardan hiçbir yardım ve destek görmedik. Ama sizin atalarınız, yardım olarak bize hem para, hem de gemiler dolusu erzak gönderdiler. Bu sayede, çok sayıda İrlandalı hayatta kaldı. O zor günlerde bize insanca uzanan eli unutamayız" diye cevap vermişti.

9. İRLANDA CUMHURBAŞKANI MİCHAEL D.HİGGİNS'İN ÇANAKKALE ZİYARETİ DÖNÜŞÜ TEŞEKKÜR MEKTUBU – 2015

Çanakkale Savaşları´nın 100´üncü yılı törenlerinin Çanakkale´ye çok büyük miktarda iş yükü getirdiğinin bilincinde olduğunu ifade eden Higgins, polis ve güvenlik personelinin tüm katılımcılara yardım etme hususunda mükemmel iş ortaya çıkardıkları için de takdirlerini ifade etti. Higgins mektubuna şöyle devam etti: 

"Biz aynı zamanda anma töreleri için gelen bu kadar büyük heyetlerden rahatsız edilen Çanakkalelilerin sabır ve hoşgörüşüsünü de takdir ediyoruz. Çanakkale bölgesini görme fırsatını elde ettiğim için büyük keyif aldım ve Çanakkale´nin doğal güzelliklerini çok takdir ettim. Böyle güzel bir coğrafyanın 100 yıl önce korkunç olayların sahnesi olduğuna inanmak neredeyse imkansız. Commonwealth Savaş Mezarlıkları Komisyonu´nun ve anıtlar ile mezarlıkların korunmasından sorumlu diğer kuruluşların çalışmalarına sürekli mükemmel destek veren Çanakkale vilayetine de takdirlerimi ifade etmem gerekiyor."

8. İRLANDA CUMHURBAŞKANI'NIN 2010 YILI TÜRKİYE ZİYARETİ

Türkiye'yi resmen ziyaret eden ilk İrlanda Cumhurbaşkanı olan Mary McAleese İlişkilerin derinliğini anlatırken sık sık tarihten hatırlatma yaptı.

McAleese, 1 milyon İrlandalının hayatını kaybettiği Büyük Açlık döneminde (1847) Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in içi gıda dolu üç gemisini Drogheda´daki limanlarına ulaştırdığını belirtti.

McAleese, "İrlanda halkı bu eşine az rastlanır bonkörlük girişimini asla unutmadı ve bunun sonucunda sizin bayrağınızdaki semboller, bu güzel yıldız ve hilali bölgenin sembolü haline getirdiler. Hatta futbol takımının formalarının üzerinde de bu güzel Türk sembollerini görüyoruz. Önümüzdeki Cumartesi günü eğer Drogheda´yı ziyaret edecek olursanız Türk milli takımının sahada futbol oynadığını düşünebilirsiniz" dedi.

McAleese, pek çok İrlandalının Çanakkale Savaşı'nda Anzak üniformasıyla hayatını kaybettiğini de hatırlattı ve "Bizler buraya bu süreci hatırlamak için geliyoruz ama Atatürk´ün söylediği gibi hatırlamak için geliyoruz. Burada yatan bütün askerlerin hepsi bizim oğullarımızdır, onların hepsinin anısını hatırlamamız ve gündeme getirmemiz gerekmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, savaşa ve savaş kurbanlarına karşı nasıl bir tutum takınmamız gerektiğini hepimize öğretmiştir. Çanakkale Savaşı bizim açımızdan bir dönüm noktası oldu, özgürlüğümüzü kazanmak ve bu bilinci edinmek adına" dedi.

Çanakkale ve Gelibolu ziyaretlerinin bu sürecin bir parçası olduğunu belirten McAleese, "Ümit ediyoruz ki, bu sürecin neticesinde, bize kendilerini uzak ve yabancı hissedenlerle yakınlaşma fırsatı bulabileceğiz. Böylece çocuklarımız ve torunlarımız tarihteki hataları yenilemeyecekler" dedi.

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA HAYATINI KAYBEDEN YABANCI ASKERLER İÇİN SÖZLERİ

"Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; göz yaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."

 

07-03-2018

 

 

05-03-201805-03-201805-03-201805-03-201805-03-201805-03-201805-03-201805-03-201805-03-2018

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.03.2018 - Güncelleme: 09.01.2022 16:59 - Görüntülenme: 1513
  Beğen | 3  kişi beğendi

Etiketler :
ziyaret, anma,