T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Kabataş Erkek Lisesi

KEL Misyonu / Mission

Okulumuz Kabataş Erkek Lisesi,

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, köklü bir tarihi geçmişi ve gelenekleri olan, çağdaş ve bilimsel düşünceyi temel alan, sorgulayan ve sorumluluk üstlenen gençler yetiştirmeyi amaç edinen, 21.yüzyıl Türkiye'sinde yetiştirdiği gençlerin söz sahibi olmalarını amaçlayan, kendine güvenen, toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan, bu sorunlara duyarsız kalmayan hassas çözümler üreten, hak aramasını bilen, toplum kurallarına saygılı, etik değerlere önem veren, uluslararası düşünebilen, barışçıl, demokratik, katılımcı, yaratıcı ve ileri görüşlü, Türkçeyi ve en az bir yabancı dili yaşamında etkin biçimde kullanan gençleri yükseköğretime hazırlamayı hedef edinmiştir.

 

 

As Kabataş Erkek Lisesi, 

We aim to raise young people who are committed to Atatürk's principles and revolutions, who have a deep-rooted historical background and traditions, who are based on contemporary and scientific thought, who question and assume responsibility, who aim to have a say in the 21st century Turkey, who are self-confident, who are aware of social and universal problems, who are not indifferent to these problems, produce sensitive solutions, know how to seek rights, respect the rules of society, attach importance to ethical values, think internationally, who are peaceful, democratic, participatory, creative and forward-thinking, and use Turkish and at least one foreign language effectively in their lives to prepare for higher education.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 06.10.2021 - Güncelleme: 03.01.2022 19:19 - Görüntülenme: 1052
  Beğen | 13  kişi beğendi

Etiketler :
ıb,