T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Kabataş Erkek Lisesi

Haberler

Ekm

Hazırlık sınıfı öğrencilerimize yönelik düzenlenen "Rozet Takma Töreni" okulumuz Galip Vardar Kültür ve Sanat Binası Konferans Salonunda başarıyla gerçekleştirildi. Törenimize katılan tüm öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkür ederiz.

Ekm

Malezya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16-20 Ekim 2022 tarihlerinde hibrit olarak yürütülmekte olan ve 6 ülkenin bir araya geldiği (Malaysia, Türkiye, India, Indonesia, Vietnam ve Philippines) *FRSIS* (Fully Residential Schools International Symposium) için hazırlanan üç takımımız bugün 10.00-12.00 arasında prova toplantısı için organizasyonun ev sahibi okulu "Sakolah Dato' Abdul Razak" teknik ekibiyle bir araya geldi. İlk takımımızdan öğrencilerimiz Cemil TÜRK, Alya ATEŞ, M.Kerim ARLI ve Çağan Tibet POZAM ve ikinci takım öğrencilerimiz Yiğit DİL, Enginalp TOKDEMİR, Sefa Eren HAKSEVEN ve Doruk MARAŞLI (9-G/IGCSE) 18 Ekim 2022 Salı;  Kayra Ege ALTUN (9-B), Bora ALTUNSEVEN (9-A), Hasan Yavuz TOY (9-C) ve M.Furkan GÜLTEKİN (9-D) ise 19 Ekim 2022 Çarşamba günü sunumlarını gerçekleştirerek ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek. İngilizce Öğretmenimiz Sn. Öznur Özcü'ye katkılarından ötürü teşekkür ederiz. Öğrencilerimize sunumlarında başarılar dileriz. Desteklerinden ötürü de İstanbul Kabataş Erkek Liseliler Derneğine (İSKADER) teşekkür ederiz.

Ekm

(IB) Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'nun mesleki gelişim programları kapsamında  atölye çalışması okulumuzda gerçekleştirildi. Okulumuzun liderlik ekibi üyelerine katkıları için teşekkür ederiz. 

Ekm

"İklim Dostu ve Sürdürülebilir Teknolojiler" temalı KEL Fikir Maratonu (İdeathon) etkinliğimizin açılış programı Okul Müdürümüz Sn. Dr. Muharrem Bayrak, 1984 yılı mezunumuz Renault MAİS Genel Müdürü Sn. Dr. Berk Çağdaş, 2022 yılı mezunumuz Sn. Seren Anaçoğlu, Kulüp Başkanı Öğrencimiz Doruk Dolapçıoğlu ve Danışman Öğretmenimiz Sn. Abdullah Pural'ın konuşmalarıyla başladı. Desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı (KELEV), İstanbul Kabataş Erkek Liseliler Derneği (İSKADER) ve tüm sponsor kurum/kuruluşlarına teşekkür ederiz. Öğrencilerimize çalışmalarında başarılar dileriz.

Ekm

Tarih boyunca ülkemizin göz bebeği olan İstanbul'un işgalden Kurtuluşu'nun  99. yıl dönümünü okulumuz Tarih Kulübü, Müzik Kulübü ve öğrencilerinin hazırladığı programla kutladık. Programın düzenlenmesinde emeği geçen Tarih Öğretmenlerimiz Sn. Fikret Ünal'a, Sn.Abid Yaşaroğlu'na, Müzik Öğretmenlerimiz Sn. Aysun Açıkalınyiğit'e ve Sn. Fikret Eren'e, okul orkestramıza ve tüm öğrencilerimize katkıları için teşekkür ederiz. Bu vesileyle İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güzel vatan için mücadele ederek vatanı bizlere emanet eden, uğrunda canını feda eden ve vatana eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, sevgi ve saygıyla anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

Ekm

DYK kapsamında düzenlenen TYT hazırbulunuşluk sınavı öğrencilerimizin yoğun katılımlarıyla okulumuzda başarıyla gerçekleştirildi. Katkılarını sunan saygıdeger öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Ekm

Kabataş Mekteb-i İdâdîsinin İsim Değiştirme Hikayesi

Osmanlı Maarif sistemi içerisinde çeşitli isimlerde mektepler açılmış olup, genellikle bu okullar kendilerine mahsus özel binalardan çok boşaltılmış saraylar, köşkler gibi yerlerde eğitim yapmışlardır. İdâdîler, daha çok Osmanlı Devleti'nin vilayetlerinde açılmışlardır. İstanbul'da nüfus çokluğu göz önüne alınarak, Sadrazam Said Paşa'nın teşebbüsleri neticesinde faaliyete geçirilmiş olup, açılış tarihlerine göre şöyle sıralanmışlardır:

Vefa İdâdîsi: 1294/1877

Mercan İdâdîsi: 1294/1877

Üsküdar İdâsîsi: 1309/1893

Numune-i Terakki İdâdîsi: 1312/1896

Makriköy/Bakırköy İdâdîsi: 1323/1907

Kabataş İdâdîsi: 1323/1907

Numune-i Terakki İdâdîsi, daha önceleri hususi mahiyette eğitimine devam ederken, 1312/1892 tarihinde Maarif Nezareti'ne bağlı olarak faaliyetini sürdürmeye başlamıştır. Bu mekteplerin eğitimlerine devam ettiği sırada özellikle Osmanlı topraklarının uzak bölgelerindeki çocukların da eğitimlerini yüksek bir seviyede sürdürmeleri düşünülerek, başta Güneydoğu ve Arabistan olmak üzere buralarda mevcut aşiretlerin 12-16 yaşlarındaki çocukları, Aşiret Mektebi adı altında bir mektep de Kabataş'taki set üzerinde bulunan saray boşaltılarak, burada eğitimine başlatılmıştır. Çocuklar başlangıçta bu binada kalmakta ve eğitimlerini sürdürmekteydiler. İki senede bir, yanlarında bir ağabey-gözetmen katılarak sılaya gitmelerine izin veriliyordu. Mezunları ise genellikle geldikleri yerlerde devlet hizmetlerinde görev almayı tercih ediyorlardı. Bazıları ise askeriyede subay olarak vazife yapıyorlardı. Ancak 1323/1907 yılında eğitim masrafı artıp, devam eden çocuklar okula sığmayınca bu mektep kapatılmıştır. Bu dönemde yeni kurulan Kabataş İdâdîsi öğrencileri için aranan bina, boşaltılan Aşiret Mektebi binası olarak tespit edilmiş ve mezkur bina, Kabataş İdâdîsi'ne tahsis edilmiştir. Yayınlanan belgelere göre, bu mektebe Namık Kemal'in adının verilmek istendiği anlaşılmaktadır. Kendilerine gelen bu teklifin uygun olduğunu, ancak son sözün Sadaret tarafından söylenilmesinin gerektiğini belirten Maarif Nezareti'ne karşı Sadaret, bu gibi konularda asıl söz söyleyecek makamın bizzat Maarif Nezareti olduğunu açıkça belirtmiştir. Bu yazışmalardan arta kalan netice, Namık Kemal adının Kabataş İdâdîsi'ne isim olarak verilmek istendiği, ancak bunun gerçekleşemediğidir.

NEZÂRET-İ MAARİF-İ UMÛMİYE MEKTUBÎ KALEMİ

ADED 210

Huzûr-ı Sâmi-i Cenâb-ı Sedâret-i penâhiye Ma'ruz-ı çâker-i kemîneleridir ki Bazı mekâtib-i umûmiyenin eâzım-i milletden birisinin ismiyle tesmiyesi memâlik-i mütemeddinede câri âdât-ı müstahseneden olmasına nazaran Kabataş Mekteb-i İdâdisi'nin Namık Kemal unvanıyla tevsîmi mekteb-i mezkûr müdüriyetinden iş'âr olunmuş ve hidemât-ı vataniyyeleriyle ihrâz-ı şân ü şeref etmiş olan meşâhir-i eslâfın yâd ve tebcîl-i nâmları lâzıme-i kadirşinasîden bulunmuş olduğundan mekteb-i mezbûrun ber-vech-i iş'âr Namık Kemal Bey merhûmun nâmına izâfetle tesmiyesi münhasib ise de keyfiyet huzûr-ı sâmî-i cenâb-ı Sadâret-penâhîlerinden istîzânı Meclis'den ifade olunmakla iktizâsının emr ü inbâsına müsaade-i sâmiye-i fahâmet-penâhileri buyurulmak bâbında emr ü fermân hazret-veliyyü'l-emrindir.

Fî 25 Ramazan sene 1327 ve fî 27 Eylül sene 1325 (10 Ekim 1909)

Maarif-i Umumiye Nâzırı (İmza)

 

SADÂRET-İ UZMÂ MEKTÛBÎ KALEMİ

Maarif Nezâret-i Aliyyesi'ne 27 Eylül sene 1325 tarihli ve 210 numaralı tezkire-i aliyyelerine cevabdır. Sair memâlik-i mütemeddinede dahi câri olduğu vech ile cadde ve sokakların tevsîmi hususunda belediye meclislerinin kararı muktezî ise de mekâtibin tesmiyesi için böyle bir karara ve istîzâna mahal olmadığından Kabataş Mekteb-i İdâdisi'ne verilecek ismin tayini, nezâret-i aliyyelerine ait bulunduğu beyanıyla.

Bâ-işaret-i aliyye-i hazret-i müsteşârî

Fî 6 Teşrîn-i evvel sene 1325 (19 Ekim 1909)

KAYNAK:

İbrahim Âdil Sivrikaya / Osmanlı Arşivi Uzmanı Başbakanlık Osmanlı Arşivi,

Bâbıâli Evrak Odası Evrakı No: 273756

2001 yılı mezunumuz Sn. Mustafa Cem Öztürk'e teşekkür ederiz.

Eyl

Öğrencilerimizi olimpiyatlara hazırlıyoruz.. 2022-2023 Eğitim öğretim yılı hazırlık sınıfı Matematik Olimpiyatları seçme sınavı okulumuzda başarıyla gerçekleştirildi. Danışman Öğretmenimiz Sn. Sedat Temel'e katkıları için teşekkür ederiz.

Eyl

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Müdürümüz Sn. Dr. Muharrem Bayrak ve Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcımız Sn. Muhammet Aydın'ı makamında kabul etti. 

Eyl

Üsküdar Bulgurlu Erkek Öğrenci Yurdu ile Üsküdar Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdumuzda öğrencilerimiz hafta içi etüd çalışması yaparak günü tamamlıyor. Müdür Yardımcımız Sn. Muhammet Aydın'a ve belletmen öğretmenlerimize katkıları için teşekkür ederiz.

Eyl

(IBDP) Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'nun mesleki gelişim programları kapsamında programın temel öğelerinden olan "Öğrenen Profili - ATL Becerileri" konusuyla  Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IB) Eğitmeni Sn.Seden Chouseinoglou öğretmenlerimizle bir araya geldi. Söz konusu atölye çalışmasına yönelik katkıları için okulumuzun liderlik ekibi üyelerine teşekkür ederiz.

Eyl

9/G (Cambrigde IGCSE) sınıfımızın tefrişatını yenileyen 3/Fen - E 1982 yılı mezunlarımıza okulumuza yönelik destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olsun.

Eyl

"Heads up! Young Technolingua Emphatic Minds" başlıklı Erasmus+ projemiz kapsamında öğretmenlerimiz Sn.Reyhan Tavşanoğlu, Sn. Emine Türk Bostancı, Sn. DuyguElif Yalçın ve Sn. Jale Kızılel ve öğrencilerimiz çalışmalara katılmak üzere Almanya'ya hareket etti. "Erasmus+ Heads Up!" adlı projemizin ilk gününde grencilerimiz Almanya'da gruplar halinde çalışmalar yaparak dijitallesme üzerine sunumlarını gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar dileriz.  

Eyl

Hazırlık sınıflarımıza yönelik düzenlenen oryantasyon çalışmaları Müdürümüz Sn. Dr. Muharrem Bayrak'ın konuşmasıyla başladı. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerimiz Sn. Ercan Ertekin ve Sn. Sertaç Çelikçeken'e, sınıf öğretmenlerimize ve Okul Aile Birliğimize katkıları için teşekkür ederiz.

Eyl

2022-2023 Eğitim öğretim ders yılı açılış törenimiz okul yönetimimiz, öğretmenlerimiz, personelimiz, öğrenci ve velilerimizin katılımıyla okul bahçemizde gerçekleştirdik.