T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Kabataş Erkek Lisesi

Sorumluluk Sınavı

Nakil gelen ve/veya sorumlu olarak bir üst sınıfa geçen öğrencilerimiz için 15 Eylül 2023 Cuma günü aşağıdaki program doğrultusunda Adnan Dinçer Salonunda Sorumluluk sınavı yapılacaktır.

Sorumluluk Sınavı ProgramıSınava girmesi gereken öğrencilerimizin- varsa- sorumlu olduğu ders bilgisi eokul VBS sisteminden öğrenilebilir.

 

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk

MADDE 42- (1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde toplam ders saatinde ve zorunlu derslerde (Değişik ibare:RG-2/9/2020-31232) (ortak/meslek/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık bulunması halinde;

a) Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık ders saati toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.

 

MADDE 57- (1) (Değişik cümle:RG-1/7/2015-29403)  Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) En fazla 1 dersten başarısız olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan

öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden (okulumuz için Türk Dili ve Edebiyatı dersi) başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

 

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması 

MADDE 58- (1Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; yılsonu başarı puanı en az 50 olanlar, bulunduğu sınıfta başarısız oldukları en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.”

“Bu şekilde yapılan sınavlarda, öğrencilerin sorumlu oldukları farklı sınıf düzeyindeki aynı dersin sınavının çakışması durumunda öğrenciler söz konusu derslerden ayrı ayrı sınava alınır.

(4) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavından en az 50 puan alınması hâlinde kalkar.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 08.09.2023 - Güncelleme: 08.09.2023 23:19 - Görüntülenme: 262
  Beğen | 0  kişi beğendi

Etiketler :
sorumluluk,