T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Kabataş Erkek Lisesi

Okul Aile Birliği Seçimi Hk.

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği, Kabataş Erkek Lisesi Müdürlüğü Okul Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 11.00'de, yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumda ise 23 Ekim 2022 Pazar günü saat 11.00'de, okulumuz Galip (Baba) Kültür ve Sanat Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuzdaki toplantıya tüm velilerimizin katılımını rica ederiz.

GÜNDEM MADDELERİ

1) Yoklama, genel kurula katılacak üyelerin toplantı katılım cetvelini imzalaması ve toplantı yeter sayısının tespiti,

2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3) Açılış, okul müdürünün konuşması,

4) Okul aile birliği başkanının genel kurul açılış konuşması,

5) Divan başkanı ve 1 kâtip seçilmesi,

6) Divan başkanının konuşması ve gündem maddelerinin okunması

7) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi,

8) Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi,

9) Yönetim Kurulu seçimi (veliler arasından seçilecek 5 asil, 5 yedek üye),

10) Denetleme Kurulu seçimi (öğretmenler kurulu tarafından seçilen 2 asil ve 2 yedek üye öğretmen ilanı ve veliler arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi),

11) Tahmini bütçenin görüşülmesi,

12) İhtiyaçların giderilmesinde yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,

13) Okulun eğitim - öğretim kalitesinin ve başarısının yükseltilmesine ilişkin önerilerin alınması,

14) Dilek ve temenniler,

15) Kapanış.

 

* Yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimleri; oy çokluğuna dayalı olarak, asil ve yedek liste oylaması şeklinde, el kaldırma suretiyle açık oylama ile yapılır.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 25.09.2022 - Güncelleme: 25.09.2022 20:48 - Görüntülenme: 385
  Beğen | 2  kişi beğendi