T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Kabataş Erkek Lisesi

Kabataş Erkek Lisesi Tanınmış Bir DSD Okuludur

Okulumuz 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında itibaren günümüze kadar PASCH ağına bağlı olarak tanınmış DSD (Alman Dil Diploması Sınavları) Okulu statüsünde çalışmaktadır.

Okulumuzda birinci yabancı dilde Almanca Bölümü öğrencilerimiz Merkezi Alman Hükümeti ve eyaletlerin ortak çalışması olan Alman Dil Diplomasını (DSD) elde etme imkanına sahiptirler.

DSD – Alman dil diploması dünya çapında sadece tanınmış DSD okullarında uygulanan merkezi sınav ve verilen diplomalar Almanca dilbilgisi yeterlilik belgesidir. Bu sınavlar 65´den fazla ülkede ve ortalama 75.000 öğrencinin katıldığı sınavlardır.

Verilen bilimsel destek ve test yöntemine dayalı değerlendirme ile belli bir kalite sağlanmaktadır.

Yazılı sınavlar Almanya´da merkezi olarak değerlendirilmektedir.

Almanya'da verilen okul diplomaları ve dil seviyeleri için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi esas alınmaktadır.

Alman Dil Diploması çeşitli diploma kademelerine ayrılır:

DSD –   A2 Sertifikası

DSD-I- DiplomasıBirinci kademe A2 / B1 seviyesi

DSD-II-Diploması: Ikinci kademe B2 / C1 seviyesi 

DSD – A2:

-        Ortak Avrupa Referans Çerçevesi-A2 seviyesine denktir.

-        A2 seviyesinde Almanca dilbilgisini gösteren belgedir.

-        A2 seviyesinde bir öğrenci basit ve güncel durumlarda iletişim kurabilir, bildiği konularda bilgi alışverişinde  bulunabilir.

-        Her türlü başvurularda avantaj sağlamaktadır.

DSD – I:

-        Ortak Avrupa Referans Çerçevesi-B1 seviyesine denktir.

-        B1 seviyesinde bir öğrenci bildiği konularda bağlantılar kurarak basit bir şekilde kendini ifade edebilir. Hayallerini, umutlarını, planlarını ve bakış açısını gerekçelendirebilir ve anlatabilir.

-        Almanya'daki yüksek öğretime hazırlanmak üzere üniversiteye bağlı olan hazırlık sınıfına girme hakkı kazandırmaktadır.

-        Almanya´da üniversite eğitimi için yapılan başvurularda avantaj sağlamaktadır.

DSD – II:

-        Ortak Avrupa Referans Çerçevesi-B2 veya C1 seviyesine denktir.

-        B2 seviyesinde bir öğrenci soyut konular ile ilgili zor metinleri ve kendi uzmanlık alanına ilişkin tartışmaları anlayabilir. 

Rahatlıkla akıcı bir şekilde kendini ifade edebilir. Farklı ihtimalleri olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirerek açıklayabilir. 

-        C1 seviyesinde bir öğrenci üstü kapalı ifadeleri de anlayabilir. Fazla kelime aramadan kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Daha karışık konularda da kendini konu bütünlüğü içerisinde ifade edebilir.

-        DSD-II Diploması Almanya'daki üniversitelerde eğitim görebilmek için gerekli dil yeterliliği belgesidir.

Sınav bölümleri: Okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazılı iletişim ve sözlü iletişim. Sınav uygulamaları: çoktan seçmeli, yerine yerleştirme alıştırmaları, boşlukları doldurma, doğru-yanlış alıştırmaları, yazılı metin (kompozisyon) oluşturma, sunum ve diyalog.

Bu değerli diplomayla öğrencilerimiz merkezi Türkiye Üniversite Sınava katılımları sonunda, kazanmış oldukları veya benzeri bölümleri Almanya'da da okuma hakkını elde edebiliyorlar.


Das Kabataş Erkek Lisesi ist eine anerkannte DSD-Schule

Unsere Schule ist seit dem Schuljahr 2011/2012 eine Pasch-Schule, die den Status einer anerkannten DSD-Schule innehat. Die Schüler des Deutschzweigs haben die Möglichkeit, das Deutsche Sprachdiplom (DSD), was eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern ist, zu erwerben.

Alle Regularien des DSD werden im Zentralen Ausschuss für das Deutsche Sprachdiplom behandelt. Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ist für die Entwicklung der Prüfungen, die Logistik, die Durchführung vor Ort und die Auswertung der schriftlichen Teile verantwortlich. Das Diplom  ist nur an anerkannten DSD-Schulen im Ausland zu erwerben. Die Prüfungen werden in mehr als 65 Ländern mit jährlich rund 75.0000 Teilnehmer ausgeführt.

Die Qualitätssicherung erfolgt durch wissenschaftliche Begleitung und testmethodische Auswertung, wobei sich die Prüfung an deutschen Schulabschlüssen sowie am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR) orientiert.

Das DSD als Nachweis deutscher Sprachkenntnisse unterteilt sich in unterschiedliche  Stufen:

            DSD - A2 Zertifikat

            DSD-I-Diplom:  Erste Stufe A2/B1-Niveau    

            DSD-II-Diplom: Zweite Stufe B2/C1-Niveau

DSD - A2:

- entspricht dem Niveau A2 des GER.

- gilt als Nachweis der Sprachkenntnisse auf A2-Niveau.

- ein Schüler im Bereich des A2-Niveaus kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen und Informationen über vertraute und geläufige Dinge austauschen.

- verschafft Vorteile bei Bewerbungen jeglicher Art.

DSD - I:

- entspricht dem Niveau B1 des GER.

- gilt als Nachweis der Deutschkenntnisse, die zur Aufnahme an ein Studienkolleg in Deutschland erforderlich sind.

- ein Schüler im Bereich des B1-Niveaus kann sich einfach und zusammenhängend über        vertraute Interessensgebiete äußern und zu Träumen, Hoffnungen, Plänen und Ansichten Begründungen und Erklärungen geben.

-  bringt Vorteile bei Bewerbungen für ein Studium in Deutschland.

DSD- II:

- entspricht dem Niveau B2 bzw. C1 des GER.

- ein Schüler im Bereich des B2-Niveaus kann komplexe Texte über abstrakte Themen und im eigenen Fachgebiet auch Fachdiskussionen verstehen, sich spontan und fließend verständigen und Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben..

- ein Schüler im Bereich des C1-Niveaus kann auch implizite Bedeutungen erfassen, sich spontan und fließend ausdrücken, sich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei Mittel zur Textverknüpfung verwenden.

- gilt als Nachweis der für ein Hochschulstudium in Deutschland erforderlichen Deutschkenntnisse.

Die Prüfungsteile sind jeweils: Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftliche und Mündliche Kommunikation Die Aufgabentypen sind jeweils Multiple-Choice, Zuordnungsaufgaben, Lückentexte, Richtig-Falsch-Aufgaben, schriftliche Textproduktion, Präsentation und Dialog.

Mit diesem wertvollen Diplom haben unsere Schüler die Möglichkeit in Kombination mit der Teilnahme an der zentralen türkischen Hochschulaufnahmeprüfung, denselben oder einen ähnlichen Studiengang als der ihnen zugewiesenen in Deutschland zu studieren.  

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 22.02.2019 - Güncelleme: 06.01.2022 15:07 - Görüntülenme: 10310
  Beğen | 40  kişi beğendi

Etiketler :
dsd,