T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Kabataş Erkek Lisesi

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Öğrenciye Yönelik Çalışmalarımız

·       Öğrencilerimizi bilişsel, duyuşsal ve davranışsal  alanlarına yönelik çeşitli kişisel  problemlerini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

·       Benlik algısı ve akademik algısının farkındalığına yönelik uygulamalar yapmak

·       Kendini ifade edebilme ve sorun çözme becerilerini geliştirmek

·       Akademik kariyerine yön verecek bilgi birikimini sağlamak

·       Kendini ifade edebilme,  etkin dinleme ve karşısındakini anlama(empati) gibi sosyal becerilere yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

·       Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirmek

·       Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli kulüp etkinliklerine yönlendirmek

·       Öğrencinin akademik başarı kapasitesiyle doğru orantılı başarı göstermesini sağlamak

·       Öğrencilerinin akademik başarısına olumsuz yönde etki edecek etmenleri azaltmak

 

·       Kendi kapasitesi ve olanakları çerçevesinde karar verme becerilerini geliştirmek 

 Velilere Yönelik Çalışmalarımız

  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarının daha yararlı olabilmesi için okulumuz velileriyle iş birliği içerisinde olmayı önemseyerek  öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumları gerek bireysel gerekse veli toplantılarında ele almak.
  •  İletişim becerileri, ergenlik dönemi özellikleri, sınav sistemi, sınav kaygısı gibi konularda seminerler düzenlemek.
  •   Ders çalışma alışkanlıklarının kazandırılmasında ve anne baba tutumları konusunda destekleyici çalışmalar gerçekleştirmek.

 

Kurum Çalışanlarına Yönelik Çalışmalarımız

  • Kurum çalışanlarının ve okulun diğer destek personelinin kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve görevlerini etkin yapmalarına yardımcı olmak anlamında gerektiğinde hizmet için eğitimler düzenlenmektedir.
  • Kurumumuzda Eğitim- Öğretimin kalitesinin korunması ve güncel yaklaşımların eğitim ortamına entegre edilmesi amacıyla, seminer, toplantı ve çalıştaylar organize edilmektedir. 

Eğitsel Rehberlik

        Bireyin, eğitim yaşamı ile ilgili bütün sorunlarına yönelik olarak verilen yardımlardır. Eğitim ortamındaki kişiler arası ilişkilerin, aile ve yakın çevredeki ilişkilerden önemli farklılıkları vardır. Bu nedenle her öğrencinin, bu yeni eğitim ortamına uyumla ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşması doğaldır. Uyumla ilgili sorunlar, psikolojik sağlığı doğrudan doğruya etkileyen sorunlardır.

 

Mesleki Rehberlik

       Mesleki rehberlik hizmetleri; bir meslek için hazırlanmada, mesleğe giriş yollarını aramada, mesleği seçmede, okulları tanımada, etkili ve başarılı bir meslek adamı haline gelmede bireylere dönük yardım süreci olarak da tanımlanabilir.

 

 

Kişisel Rehberlik

 

    Bireylerin kendileri ile ilgili kişisel problemlerinin çözümü için yapılan psikolojik yardımlardır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin her bireye dönük olarak düzenlenmesi, bu hizmetlerin sürekli ve önleyici olması, kişisel sorunların ileri psikolojik boyutlara erişmemesi bakımından önem kazanmaktadır.

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 31.10.2018 - Güncelleme: 01.11.2018 09:24 - Görüntülenme: 3279
  Beğen | 4  kişi beğendi