T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

FATİH GÜLDAL - MÜDÜR

Aslen Trabzon´un Köprübaşı ilçesi K.Doğanlı köyünden olup 1978 yılında Gemlik´te doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Bursa´da tamamladıktan sonra 1996 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandım. 2000 yılında aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yüksek lisans programına başlayıp 2003 yılında "Fetihten Osmanlılara Kadar Sinop Şehri´nin Tarihi" teziyle buradan mezun oldum. 2000 yılından beri çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2015 Ağustos itibariyle Kabataş Erkek Lisesi’ne müdür olarak atandım.

Yayınlanmış Çalışmalarım:

1-İstanbul’un 100 Kaybolan Eseri, Kültür Aş Yayınları, 2009.

2-Osmanlı’dan Günümüze Temizlik Tarihi- Tanzifat-ı İstanbul, (M. Mazak ile birlikte) Yeditepe Yay. 2011

3-İstanbul’un 100 Mektebi ve Medresesi (Yrd.Doç Dr. M.Göleç ile birlikte), Kültür Aş, 2012

4-Evliya Çelebi’nin Dünyası Harita Sergisi, (M.Fatih Can ile birlikte) Kültür Bakanlığı, 2011

5-Esenler’in Tarihi, (Dr. A.Uçar ile birlikte), Esenler Belediyesi Yayınları, İstanbul 2003.

6-İstanbul’un Kitabı Fatih, c.II-III, (editörlük) Fatih Belediyesi Yayınları, 2013

7-İstanbul’un 100 Kaybolan Eseri,(Değiştirilmiş, Gözden geçirilmiş 2. Baskı) Kültür Aş Yayınları, 2014

8-Dersaadet´in Sur Kapıları, İstanbul 2016

9-Elifba´dan Muallime Mahalle Mektebi, İstanbul 2017