T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

SINAV KONULARI

KABATAŞ ERKEK LİSESİ

I.DÖNEM 1.SINAV KONULARI

DERS ADI / SINIF

9.SINIF

10.SINIF

11.SINIF

12.SINIF

MATEMATİK

Mantık

Kümeler

Permütasyon

 Kombinasyon

 Binom

Olasılık

 Fonksiyon tanımı ve çeşitleri

 

Trigonometri

Logaritma

 Dizi

Trigonometri

FİZİK

Fiziğin doğası

Madde ve özellikleri( kütle ve hacim ölçülmesi )

 Özkütle

 Karışımların özkütlesi

Elektrik akımı dirençlerin bağlanması elektriksel iş güç enerji lambaların parlaklığı mıknatıslık ve akımın manyetik alanı

Vektörler, bağıl hareket ,dinamik ve sabit ivmeli hareket 

Çembersel hareket ve harmonik hareket 

COĞRAFYA

I.ÜNITE.DOĞAL SİSTEMLER

1.BÖLÜM.DOĞA-İNSAN ETKİLEŞİMİ VE COĞRAFYA

2.DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERI

3.COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ

Sayfa 10 dan 65 in sonuna  kadar.

 

I.ÜNITE.DOĞAL SİSTEMLER

DÜNYANIN TEKTONİK OLUŞUMU

JEOLOJİK ZAMANLAR

KAYACLAR VE OLUŞUMLARI

İC KUVVETLER,TÜRKİYEDE  İC KUVVETLER

DIŞ KUVVETLER,TÜRKİYEDE  DIŞ  KUVVETLER

Sayfa 13 den 72 nin sonuna  kadar.

 

I.ÜNITE.DOĞAL SİSTEMLER 

1.BÖLÜM. EKOSİSTEMLERİN  ÖZELLİKLERİ  VE ISLEYIŞI

II.ÜNITE.BEŞERİ SİSTEMLER

1.BÖLÜM.NÜFUS POLİTİKALARI

2.BOLÜM.YERLEŞMELERİN  ÖZELLIKLERİ

ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI

ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI

TÜRKİYEDE  KIR YERLESMELERI

Sayfa 14 den 78 in sonuna kadar.

 

 

FELSEFE

 

I.Ünite

I.Ünite

 

BİYOLOJİ

Canlıların ortak özellikleri İnorganik bileşikler Karbonhidratlar ve yağlar

Mitoz bölünme

Sinir sistemi ve endokrin sistem

Nükleik asitler

Protein sentezi ve biyoteknoloji

 

KİMYA

1. Ünite (Kimya Bilimi)

-Simyadan Kimyaya

-Kimya disiplinleri ve çalışma alanları

-Kimyanın sembolik dili ve iyonik kovalent bileşik adlandırma

-Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği

   2. Ünite (Atom ve Periyodik Sistem )

- Atom modellerinden Bohr atom modelinin sonuna kadar

- Kimyanın temel kanunları

 - Mol kavramının sonuna kadar

  1. Ünite (Modern Atom Teorisi)

   - Atomun Kuantum Modeli

   - Periyodik Sistem

   - Gazlar (Gaz özellikleri- yasalar- ideal gaz denklemi- kinetik teorinin sonuna kadar)

- Elektrokimyanın tamamı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

·         Edebiyat nedir?

·         Edebiyatın bilim ve güzel sanatlara ilişkisi.

·         Metinlerin sınıflandırılması.

·         Düşünceyi geliştirme yolları

·         Metnin temel özellikleri: açıklık, akıcılık, tutarlılık duruluk.

·         Dilin kullanımından doğan türler: ağız, şive, lehçe, argo, jargon.

·         Konuşma dili ve yazı dili.

·         İletişim ögeleri

·         Dilin işlevleri

·         Hikâye: tanımı, çeşitleri, unsurları, bakış açısı, anlatım teknikleri, çatışma.

·         Hikâyenin tarihsel gelişimi: ilk örnekleri Türk ve dünya edebiyatında.

·         İsimler

·         İmla ve noktalama

 

·         10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları:

·         Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi

·         Türk edebiyatının tarihi dönemleri

·         Türkçenin tarihi gelişimi

·         Hikâye

·         Dede Korkut Hikayelerinin önemi ve özellikleri

·         Halk hikayeleri

·         Mesnevi

·         Tanzimat ve Milli Edebiyattan hikâye örnekleri

·         İmla ve noktalama

·         Fiilimsiler

 

·         Edebiyat ve toplum ilişkisi

·         Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi (Batı edebiyatı akımları)

·         Hikâye teknikleri (Diyalog, monolog, iç monolog, iç çözümleme, bilinç akışı, geriye dönüş…)

·         Hikâyede anlatıcı bakış açısı

·         Hikâye türleri

·         Cumhuriyet Dönemi'nde hikâye (1923-1940)

·         Cumhuriyet Dönemi'nde hikâye (1940-1960)

·         Bireyin iç dünyasını esas alan, hikâyeler ve yazarları

·         Toplumcu gerçekçi hikâyeler ve yazarları

·         Millî-dinî duyarlılıkları yansıtan hikâyeler ve yazarları

·         Modernist hikâyeler ve yazarları

·         Cümlenin ögeleri

·         Ses bilgisi- (ses olayları- Türkçenin ses özellikleri)

·         Yazım ve noktalama

 

·         Tüm TYT Türkçe konuları

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.11.2019 - Güncelleme: 04.11.2019 16:22 - Görüntülenme: 986
  Beğen | 3  kişi beğendi