T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

Duyurular

Ekm

Ekm

Sayin Velilerimiz,

 

Kabataş Erkek Lisesi Okul aile Birliği’nin yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı 28.10.2018 Pazar günü saat 11.00’de

Galip Vardar Kültür Binası Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı,

çoğunluk aranmaksızın katılanların çoğunluğu ile karar alınmak üzere  aynı yer ve saatte 04.11.2018  Pazar günü yapılacaktır.

 

Kabataş Erkek Lisesi Okul Aile Birliği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM :

 

1-     Açılış

2-     Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-     Divan Başkanı ve Katip Seçimi

4-     Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun okunması

5-     Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması

6-     Raporların görüşülmesi

7-     Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası

8-     Tahmini Bütçenin görüşülmesi

9-     Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

10-Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi

11-Dilekler ve Kapanış

Ekm

Her yıl geleneksel olarak yapmakta olduğumuz hazırlık sınıfı öğrencilerimizin rozet takma töreni bu sene 25 Ekim Perşembe günü saat 10:00-12:00 arası okulumuz konferans salonunda yapılacaktır.

 

Ekm

Ekm

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60-3 Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

Sınav başvuru dilekçeleri müdür yardımcımız Şakir Voyvot tarafından alınacaktır.

Yeterlilik sınavı 04/10/2018 Perşembe günü yapılacaktır.

 Eyl

27.09.2018’de yapılan seçme sınavı sonuçlarına göre SAT kursuna katılmaya hak kazanmışlardır

Eyl

Sayın 12. Sınıf Öğrenci Velilerimiz

6 EKİM 2018 Cumartesi Günü

11:00 - 13:00 saatleri arasında

Galip Vardar Kültür Binamızda

Veli toplantısı yapılacaktır.

Eyl

SAT (Scholastic Aptitude Test) Kursu Seçme Sınavı 27 Eylül 2018 Perşembe günü 15:15 - 15:55 arasında Adnan Dinçer Konferans salonu ve 12-E sınıfında yapılacaktır. EBA´dan Yabancı Dil, Fahri YAVUZ´u seçmiş olan ya da Okul Aile Birliğine ismini yazdırmış olan öğrenciler sınava katılabileceklerdir.

Eyl

Eyl

DYK (EBA) kapsamında SAT kursu açılacaktır. EBA kurslarına son başvuru tarihi öğrenciler için 23 Eylül 2018 Pazar günüdür. Kurs 2 Ekim 2018 Salı günü başlayacaktır. Kursa katılmak isteyen hazırlık sınıfları hariç tüm sınıflardan öğrencilerin öncelikle EBA´dan Yabancı Dil, Fahri YAVUZ´u seçmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak SAT kursuna kabul için seçme sınavının günü, saati ve yeri yine buradan duyurulacaktır.

Eyl

Eyl

1. yabancı dili İngilizce olan Hazırlık A-B-C-D öğrencilerine 18 Eylül 2018 Salı (bugün) yapılması planlanmış olan SBS (Sınıf Belirleme Sınavı) Sayın Cumhurbaşkanımızın okulumuzu ziyaretleri nedeniyle yarına (19 Eylül 2018 Çarşamba tarihine) ertelenmiştir. Sınav 19-20-21 Eylül 2018 tarihlerinde uygulanacak ve sınav sonuçlarına göre öğrencilerin yeni şubeleri okulun websitesinden en geç 23 Eylül 2018 Pazar günü ilan edilecektir.

Eyl

Eyl

 

1.yabancı dili İngilizce olan Hazırlık A-B-C-D öğrencilerine (SBS) Sınıf Belirleme Sınavı yapılacaktır. Sınav 18 Eylül 2018 Salı günü 08:30’da başlayacak ve beş bölümden oluşacaktır. 1. Listening -20 dk-, 2. Reading -20 dk- bölümlerinin ardından 10 dk ara verilecek, 3. Grammar&Vocabulary -30 dk-, 4. Writing -20 dk- bölümleri 10:10’a kadar bitecektir. 5. bölüm olan Speaking sınavı aynı gün öğleden sonra başlatılacak ve en geç 20 Eylül Perşembe günü son derse kadar bitirilecektir. Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin yeni şubeleri okulun websitesinden en geç 23 Eylül Pazar gününe kadar ilan edilecektir.

Eyl

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 17.09.2018 Pazartesi günü saat 08.20´de çalacak ilk ders zili ile başlayacaktır. Ardından 09.00´da Kabataş Erkek Lisesi kurum temsilcilerimiz ve velilerimizin katılımı ile açılış töreni düzenlenecektir.

Saat 10.30´da okulumuz konferans salonunda okul müdürü başkanlığında tüm hazırlık sınıfı velilerimiz ile bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.